• Oma Security | Sikring av mennesker og verdier

Pålitelige systemer | Kamera | Brann | Innbrudd

Vi hjelper deg med å finne en løsning du blir fornøyd med!

Om oss

Litt om oss

Oma Security AS ble etablert i Krokstadelva i 2013. Vi holder nå til i Mjøndalen|Buskerud. Selskapet har allerede fått godt fotfeste i markedet, som dekker store deler av østlandet Vi spesialiserer oss på brann, innbrudd og kamera systemer, alt fra plug and play til mere avanserte skreddersydde løsninger for spesifikke behov innen landbruk, butikk, næring, stall, gartneri, hytte eller bolig

Våre tjenester

Kamera beskyttelse

Vi leverer tilpassede anlegg som dekker de fleste behov, det være seg bolig, gård, gartneri, butikk, hytte eller kontor. Små, store, enkle eller avanserte løsninger. Med internett er tilgang til kamera systemet mulig de fleste steder i verden gjennom mobil, nettbrett eller pc om ønskelig. Med kamera system vil man også ha en forlenget video basert hukommelse for sjekk av hendelse eller hendelser tilbake i tid. Med stadig større grad av kunstig intelligens i systemene er også mer avansert video analyse mulig. Her mener vi at en investering i et kamera system fort vil kunne være lønnsomt, i tillegg til å være et nyttig verktøy.

Brann og Innbrudd beskyttelse

Brann og innbrudd er forhåpentligvis noe man slipper å oppleve. Forebygging er viktig og om noe skulle skje så er tidlig varsling nødvendig slik at tiltak kan iverksettes mot hendelsen. Vi hjelper deg med sammensetning av ditt system fra planlegging helt til anlegget står klart for bruk. Vår lidenskap for god kvalitet, gode komponenter og løsninger som fungerer mener vi skal gi deg som kunde, løsninger du blir fornøyd med i mange år fremover

Årlig tilstand kontroll av alarm anlegg + Service

Tidens tann gjør sitt med alle systemer. Med årlig tilstand kontroll av ditt alarm anlegg sikres det at anlegget fungerer som det skal til enhver tid. Nødvendige tiltak iverksettes om nødvendig for å forebygge og forhindre at det oppstår feil eller havari i alarm anlegget. Dette er noe vi tilbyr alle våre kunder.

Spesielt innen landbruk er dette viktig da sett i sammenheng med belastningen utstyret påføres gjennom eksponering for støv, fukt, gasser og insekter. Dette i tillegg til den naturlige forringelsen av materialene over tid. For å unngå mye tull og støy er det viktig at alarm anlegget får en årlig entropi reset, slik vi ser det.

Om du har et Elotec alarm system men ingen avtale om årlig tilstand kontroll eller service, ta gjerne kontakt med oss.

Fri support

Alle våre kunder har fri support på telefon og epost gjennom hele kundeforholdet.

Alarm anlegg kan ofte bli litt usynlige med tiden. Komponentene bare står der og det kan se ut som dem er inaktive, selv når realiteten er at dem er aktive 24/7. Som all annen teknikk vil disse kunne feile med tiden og om det skjer så er vi som regel på pletten innen en dag eller to for å rette opp uregelmessigheten.

Gode løsninger

Slik teknikken er i dag så er det i grunnen bare fantasi og lommebok som setter grenser. Vi gleder oss til å høre om dine behov, om behovet er brannalarm anlegg på gården, kamera anlegg i butikken, eller kamera i fjøset for å følge med på kalving eller til eksempel brann og innbrudds alarm på hytten med smart funksjon hvor du styrer strøm og lys, samtidig som du sjekker på nettbrettet hvor mye snø det er utenfor hytten ved hjelp av videostrøm fra IP videokamera på hytteveggen. Uansett behov, ser vi frem til å hjelpe til med en god løsning.

Landbruk + Aspirasjons detektor

Innen landbruk stilles det ekstra krav til utstyr og løsninger mye på grunn av krevende forhold for utstyr og bygninger . Med aspirasjons detektor kan hele driftsbygningen dekkes med en enhet gjennom to rørgater. Dette gir enklere vedlikehold og færre komponenter å holde orden på. Her er det også viktig at aspirasjons systemet installeres på riktig måte for å unngå unødige feil og forstyrrelser i driften.  Individuelle røykdetektorer kan også kobles på samme alarm sløyfe om det er mer hensiktsmessig.

Aspirasjons detektor kobles til en brannalarm sentral, enten gjennom kabel, eller trådløst for trådløse systemer. Med GSM modul vil alarm anlegget kunne ringe til telefonen om alarmen utløses. Tilknytning av alarm anlegget til brannvesen eller alarmstasjon er også mulig.

Smarte kamera løsninger

Med IP kamera system kan du enkelt logge deg på med din mobil eller nettbrett og ta en sjekk hvordan det står til med hjemmet, kontoret, butikken osv, fra hvor som helst i verden. Om det er noe som har skjedd tilbake i tid kan du enkelt hente frem opptak og dobbelsjekke hva hendelsen gikk utpå. Ett kamera eller 10 kamera? Vi skalerer løsningen til dine behov, slik at systemet får høy nytte verdi samtidig som løsningen er til å stole på.

Alarm stasjon - Stanley Security

I samarbeid med Stanley Security kan vi tilby tilknytning av ditt alarm system opp mot Stanley Security alarm stasjon med mulighet for utrykning

Elotec | Ajax - Et av europa's beste alarm system for bolig

Hvorfor leie et alarm anlegg når du kan eie det? Dette gir deg en større grad av kontroll av anleggets sammensetning og funksjonalitet, samt at du ikke har faste månedlige utgifter.

Her har du mulighet til å styre strøm, ha vann alarm, tyveri alarm og brannalarm, samt koble opptil 10 IP videokamera.

Med det siste av teknologi, moderne design og enkel og intuitiv funksjonalitet kan vi trygt anbefale dette systemet.

Hør med oss for en løsning som passer ditt behov.

Kontakt oss

400 79 900909 98 233
Strandveien 26, 3050 MJØNDALEN
Orgnr 911 686 333