For landbrukskunder har vi tilpassede løsninger.  I låve og fjøs o.l. detekteres med Aspirasjonsanlegg. I andre bygninger/boliger benyttes vanlige meldere. Alle meldere i de respektive bygningene tilsluttes samme sentral.