• Brannvarslingsanlegg i landbruket            (Aspirasjonsanlegg)
  • Brannvarslingsanlegg i gartnerier               (Aspirasjonsanlegg)
  • Brannvarslingsanlegg i lager/haller           (Aspirasjonsanlegg)
  • Brannvarslingsanlegg I små, mellomstore og store virksomheter
  • Kontorer/kontorlokaler
  • Forsamlingslokaler
  • Skoler
  • Offentlige bygninger
  • Kjøpesentre
  • Hoteller
  • Boligblokker og sameier