Vi treffes på servicetelefonen:        90998233

Ved vanlige henvendelser:              post@omasecurity.no

Ved melding om feil:                        feil@omasecurity.no

 

Daglig Leder

Ved behov for ytterligere informasjon eller spørsmål kan daglig leder (Ole Morten Andersen) kontaktes. Han treffes på telefon 90953228

 

Firmaopplysninger

Navn:     OMA Security AS                                                                  Servicetelefon    90998233

Adr:        Rundtom 11                                                                            Organisasjonsnr. 911686333

3055 KROKSTADELVA                                                         Kontonr. 2220.25.22436