På grunn av vekst og økende oppdragsmengde søker vi etter flere medarbeidere. Primært søker vi etter servicemedarbeider(e) og etter person med ledererfaring. Utdanning innen elektrofag og med erfaring som elektriker ansees som en fordel, samt å inneha kunnskap om data og IKT.