Næringsvirksomhet

Landbruk

Privatboliger

 

Kameraovervåking

Vi leverer tilpassede anlegg for privatmarkedet og for næringsvirksomheter. Små, store, enkle og avanserte løsninger. I en hektisk hverdag er det flere og flere som ønsker å følge med, for eksempel fra sin mobiltelefon Vi har også erfaring med at en kameraløsning kan være til god hjelp i en lamme og kalveperiode. En kameraløsning kan også være en god løsning for å ivareta sikkerheten, samt å forebygge tyveri/innbrudd.

 

Trådløs/ikke trådløs

Alle anlegg kan leveres som konvensjonelle anlegg (kabling mellom enhetene) og som trådløse anlegg.

 

Varsling

  • Alle anlegg kan leveres med varsling til egen mobil (eventuelt flere) eller varsling til ekstern sentral.
  • For næringsvirksomhet kan vi også tilpasse anlegget for direkte varsling til brannvesenet.


Elsikkerhet

Kontroll av elektriske anlegg er en viktig del i å drive forebyggende arbeide med tanke på brann og berøringsfare. OMA Security AS innehar god kompetanse og mange års erfaring med slik type arbeid.

Vi kan også utføre en kontroll på Deres elektriske installasjon for å avdekke eventuelle feil og komme med anbefalinger for eventuelle tiltak.