Primært er vi mest tilgjengelig på dagtid mellom kl. 08:00 – 15:30

Vi har erfart at det kan oppstå situasjoner hvor kunden ønsker å nå oss ut over dette tidspunktet så derfor prøver vi å være tilgjengelig via servicetelefonen hele døgnet.